Světové výstavy EXPO

Již od založení společnosti se významnou měrou podílíme na světových výstavách EXPO, a to především při realizacích národního pavilonu České republiky. Tyto výstavy jsou „olympiádou“ ve výstavnictví a jsou tak pro nás významnou událostí, které chceme být vždy součástí.